Ministerstvo hospodárstva SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo hospodárstva SR
Podporné programy a organizácie ministerstva
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam
Rozvoj cestovného ruchu
Podpora podnikania
Národný jadrový fond
Podpora energetiky a inovácií