Ministerstvo spravodlivosti SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo spravodlivosti SR
Súdnictvo
Väzenstvo