Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera)

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera)
pokuty a penále
dlžné poistné
ostatné príjmy