Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 391 988 277 3,9%
Predčasný starobný dôchodok 385 21 935 2,6%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 237 39 918 6,7%
Sirotský dôchodok 130 25 758 1,9%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 264 240 607 1,3%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 213 103 729 -4,5%
Ošetrovné 75 10 083 0,7%
Vyrovnávacia dávka 55 67 1,1%
Materské 441 23 858 -0,5%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 126 2 327 3,3%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 346 860 2,2%
Úrazová renta 288 6 698 2,1%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 321  37 032 n.a.
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1 069 379 -15,5%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.