Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 391 988 277 n.a.
Predčasný starobný dôchodok 385 21 935 n.a.
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 237 39 918 n.a.
Sirotský dôchodok 130 25 758 n.a.
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 264 240 607 n.a.
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 213 103 729 n.a.
Ošetrovné 75 10 083 n.a.
Vyrovnávacia dávka 55 67 n.a.
Materské 441 23 858 n.a.
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 126 2 327 n.a.
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 346 860 n.a.
Úrazová renta 288 6 698 n.a.
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 321  37 032 n.a.
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1 069 379 n.a.

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.